Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

Một trong những hoạt động thể thao tại các công trường của Western.

Sau thời gian làm việc căng thẳng là những phút thoải mái với những hoạt động bổ ích.

10731110_630462990409295_1521071124194562717_n