Western: Công trình trong sương – Cáp treo Fansipan SaPa

Western thi công h?ng m?c nhà ga ?i Block 02 và Block 04 thu?c d? án Cáp treo Fansipan Sapa.

M?t s? hình ?nh thi công trong ?i?u ki?n th?i ti?t ??c bi?t b?c nh?t Vi?t Nam.

19520_706059699516290_1658080903809315101_n 996118_706060046182922_2267134205757520864_n 10167983_706059639516296_5873293541876364276_n  10420392_706059999516260_5174234730591453399_n   10885252_689633554492238_928806681326764869_n  10968468_689633344492259_3478057080073250056_n 10982192_706059996182927_3612974279901570310_n 11048677_706059502849643_470808290057624915_n