Contruction & Investment

295340_352812474841016_1974492590_n

4/2013 – Western thi công công trình GoerTek 1- KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Western thi công công trình GoerTek Electronic- KCN Quế Võ, Bắc Ninh Một số hình ảnh của công trường: Read more
532213_295875490532263_1489544274_n

7/2012 – 6/2013: Thi công nhà máy cơ khí BJSTEEL tại Thái Nguyên.

Tháng 7/2012 đến tháng 6/2013: Western thi công nhà máy cơ khí BJSTEEL tại Thái Nguyên:    Read more