Giao hữu Western – FrieslandCampina.

Trận giao hữu: Hưởng ứng phong trào lao động hăng say, thể dục thể thao, giao lưu với Chủ đầu tư.

11224176_769040086551584_7099862589136212986_n 11665556_769040139884912_2274954612275928755_n 11694988_769040073218252_6668772553762448252_n