Daily meeting on site – Họp giao ban hàng ngày

400596_352812524841011_127915205_n 400581_352812531507677_691151052_n