Công tác huấn luyện an toàn lao động – S.H.E training on site

DSC_7306

DSC_725110052014(008)DSC_7318DSC_725429042014(001)