Cải tạo nhà máy FrieslandCampina Hà Nam.

Western bắt đầu triển khai cải tạo nhà máy FrieslandCampina Hà Nam từ tháng 06/2015 đến nay. Công trình đòi hỏi cao về vệ sinh cũng như an toàn lao động do tính chất đặc thù của ngành sản xuất sữa và đang hoạt động bình thường trong lúc cải tạo.

Một số hình ảnh về việc tuyên truyền và học tập an toàn lao động trước mỗi buổi làm việc của cán bộ công nhân Western:

DSC_7251 DSC_7254 DSC_7276 DSC_7280 DSC_7317 DSC_7318