Cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.

Một số hình ảnh về thực hiện an toàn lao động của  Western khi thi công cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.
Địa điểm: Cụm CN Đông Thọ – Yên Phong – Bắc Ninh.

02052014(002)29042014(001)

10052014(008)31052014(006)26042014(001)