7/2012 – 6/2013: Thi công nhà máy cơ khí BJSTEEL tại Thái Nguyên.

Tháng 7/2012 ??n tháng 6/2013: Western thi công nhà máy c? khí BJSTEEL t?i Thái Nguyên:

395161_295874837198995_967557822_n

561725_295875543865591_1484407151_n

532213_295875490532263_1489544274_n

198415_295873830532429_547681967_n

63376_295874273865718_466973136_n  534574_295875740532238_1070649887_n