6/2014 – Western thi công cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.

Western thi công cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.
Địa điểm: Cụm CN Đông Thọ – Yên Phong – Bắc Ninh.
10312635_538744019581193_2427895611855957548_n 10347540_538744002914528_1413090521150124657_n 10407485_538743996247862_3020602637288103977_n 10409405_538744072914521_1292796951130660096_n